De Witgoed Dokter
Uw Erkende Witgoed Monteur in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Gooi en Vechtsreek.
 
 
 

Privacy Statement


Cookie / Privacy statement: De Witgoed Dokter en dewitgoeddokter.com

 

De Witgoed Dokter gevestigd Goudenregenstraat 65 1326 BL Almere, hierna te noemen “het bedrijf”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie-privacyverklaring.

 Contactgegevens:

 De Witgoed Dokter, dewitgoeddokter.com

 Goudenregenstraat 65

 1326 BL Almere

 +31610011961

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

 - Adresgegevens

 - Telefoonnummer

 - E-mailadres

 - Aankoop/reparatie historie t.b.v service / garantie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@dewitgoeddokter.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van uw betaling

 - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (per e-mail, sms, what’s-Ap, telegram of overige vorm)

 - U te kunnen bellen, e-mailen, sms-en, what’s-Appen, telegram of overige vorm van communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 - Om goederen en diensten bij u af te leveren

 - Het bedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming

 Het bedrijf neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Witgoed Dokter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 n.a.w. gegevens, afgenomen diensten, contactgegevens > ∞ > Vanuit service belang en historie, houden wij de uitgevoerde handelingen bij.

Mailinglijst, n.a.w. & mailadres > ∞ tot uitschrijving maillijst > Om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten, aanbiedingen, veiligheidsmeldingen, terugroepacties etc. 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Het bedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 Het bedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het bedrijf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden wij kunnen zien welke pagina goed bekeken wordt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit betreft Google Analytics een Analytische cookie die websitebezoek meet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering (voor zover mogelijk i.v.m wettelijke bewaartermijnen), gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailto:Administratie@dewitgoeddokter.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Het bedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.


Privacy%20Statement%20DWD%20Versie1%20(12-4-2020).pdf

 
E-mailen
Bellen
Info